BT Wholesale nagtatalaga ng bagong punong tagapagpaganap

Nigel Stagg, kasalukuyang namamahala na direktor ng BT Business, ang SME division ng telekumunikasyon, ay kukuha ng bilang chief executive ng BT Wholesale mula Setyembre 1

Davis. , na nasa tungkulin mula noong Hulyo 2007, ay mananatili sa BT hanggang sa katapusan ng Oktubre upang mapadali ang paghahatid ng mga responsibilidad.

BT Wholesale ay nagbibigay ng boses, broadband at mga serbisyong komunikasyon ng data sa mga fixed at mobile network operator, internet service provider (ISPs) at telecoms resellers sa UK.

Nagbibigay din ito ng mga pinamamahalaang serbisyo sa network.

Ang division ay nag-ulat ng kita ng £ 4.21 bilyon noong nakaraang taon.